top of page

Allround Actuaris

Actuarial Reporting

 

Als allround actuaris heb ik veel ervaring met actuariële verslaglegging, zowel met de meer klassieke IFRS/WFT-rapportage als met de huidige marktwaarderingstechnieken:

  • IFRS-4 rapportage en bronnenanalyses.

  • WFT en IFRS-toetsvoorzieningen: Toereikenheidstoets en LAT (Liability Adequacy Testing).

  • EEV (Eurepean Embedded Value).

  • MCEV (Market Consistent Embedded Value).

  • Solvency II.

  • IFRS-17.

En daarnaast:

  • IPO-trajecten (Initial Public Offering: beursgang).

  • Optiewaardering, zowel analytisch als via simulatietechnieken. (zie ook mijn scriptie over dit onderwerp: Scriptie WL eindversie)

Modeling

 

De tijd dat een actuaris zijn berekeningen op de “achterkant van de sigarendoos” deed heb ik nog meegemaakt, maar ligt al weer jaren achter ons. De actuaris 2.0 is bekend en zeer ervaren met de huidige standaards binnen de pensioen- en levens-verzekeringsmarkt: zoals Prophet en Risk Agility Financial Modeler (voorheen MoSes).

Zelf werk ik al meer dan 30 jaar met het softwarepakket Prophet Professional en ben ondertussen een zeer ervaren Prophet programmeur en gebruiker van zowel de individuele (Conventional en Unit Linked) als de collectieve libraries (Group Pensions of Employee Benefit).

Uit ervaring weet ik dat de keuze van het softwarepakket niet de belangrijkste is. Belangrijk is dat je een bruikbaar, begrijpelijk en gebruikersvriendelijk model ontwikkelt dat, nadat de freelance actuaris/ontwikkelaar verdwenen is, ook door de interne mensen onderhouden kan worden. Het bekende adagium “garbage in, garbage out” geldt ook hier: een slecht model met goede polisdata en invoerparameters is nog altijd beter dan een perfect model met foute of onvolledige data.

Pricing

 

In mijn ogen het boeiendste en belangrijkste onderdeel van het actuariaat.

Tarifering is een continu proces. De constatering dat een product qua prijsstelling niet meer voldoet aan je normen is belangrijk, maar veel belangrijker is waarom. Leren van je fouten, en sneller kunnen aanpassen dan je concurrenten geeft je een voorsprong in de markt.

Bij veel maatschappijen is prijsstelling een erg statisch proces. Dit kan en moet in mijn ogen veel dynamischer. Er wordt veel te weinig nagedacht over prijselasticiteit.

Vaak is de verwachte omzet een gegeven en mag de actuaris er een tarief bij maken. Interessanter is te weten wat er met de verwachte omzet gebeurt indien de prijs x% hoger of lager is.

Interim Management

Het met veel aandacht, plezier en inzet coachen en sturen van een team met (actuariële) professionals en samen producten opleveren en deadlines halen waar je trots op mag zijn.

Motivatie en teamwaardering zijn voor mij twee belangrijke onderdelen. Als dat in orde is, heb je een team dat in “the winning mood” is en erg slagvaardig en effectief zal kunnen opereren.

Prophet

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring met het software pakket Prophet. Dit pakket is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld door een Engels actuarieel bedrijf Bacon & Woodrow.

Thans is FIS Global de eigenaar van de Prophet Suite. Dit omvat o.a. Prophet Professional en de DCS.

bottom of page