Wat doet een Actuaris eigenlijk?

Klik op de YouTube video van het Actuarieel genootschap. Super leuk om een kijkje te nemen in het vak!

 

Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico’s. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen.

Bron: Wikipedia.