In mijn ogen het boeiendste en belangrijkste onderdeel van het actuariaat.

Tarifering is een continu proces. De constatering dat een product qua prijsstelling niet meer voldoet aan je normen is belangrijk, maar veel belangrijker is waarom. Leren van je fouten, en sneller kunnen aanpassen dan je concurrenten geeft je een voorsprong in de markt.

Bij veel maatschappijen is prijsstelling een erg statisch proces. Dit kan en moet in mijn ogen veel dynamischer. Er wordt veel te weinig nagedacht over prijselasticiteit.

Vaak is de verwachte omzet een gegeven en mag de actuaris er een tarief bij maken. Interessanter is te weten wat er met de verwachte omzet gebeurt indien de prijs x% hoger of lager is.