Als all round actuaris heb ik veel ervaring met actuariële verslaglegging, zowel met de meer klassieke IFRS/WFT-rapportage als met de huidige in marktwaarderingstechnieken:

  • IFRS-4 rapportage en bronnenanalyses.
  • WFT en IFRS-toetsvoorzieningen: Toereikenheidstoets en LAT (Liability Adequacy Testing).
  • EEV (Eurepean Embedded Value).
  • MCEV (Market Consistent Embedded Value).
  • IPO-trajecten (Initial Public Offering: beursgang).
  • Optiewaardering, zowel analytisch als via simulatietechnieken. (zie ook mijn scriptie over dit onderwerp: Scriptie WL eindversie)
  • Solvency II.

Veel van bovenstaande rapportages maken gebruik van kasstroom- en winst-en-verlies-projecties, welke dan contant gemaakt worden. Veelal met een actuarieel projectietool zoals Prophet of MoSes.

Zo is de Embedded value niets meer en niets minder dan de contante waarde van de toekomstige (door de ogen van de aandeelhouder: uitkeerbare) resultaten van de verzekeraar. De uitdaging voor mij als actuaris is om deze toekomstige resultaten zo goed mogelijk te schatten en te modelleren en achteraf te gaan verklaren waarom de werkelijkheid toch weer anders was.